จำหน่ายและติดตั้งเครื่องดักแมลง GLEECON มีทั้งแบบกาวและแบบช๊อต | RangsitPlaza